Sõidukijuhi koolitus

Maanteetransport on tänapäeva maailmas jätkuvalt püsiv nähtus ja jääb veel kauaks. Kaubatransport maanteel on möödapääsmatult vajalik algus- ja lõpp-punktides. Vahepealsed pikemad vahemaa läbimised võivad tulevikus muutuda, aga sinna on veel aega.

Konkurents on transpordis suurenenud, samas tõusevad vaikselt, kuid kindlalt kulutused (maksud, kütus jne). Sellega seoses on kõikidel ettevõtjatel vajadus kulutusi vähendada. Üks ja põhiline kulutuste vähendamise võimalus transpordis on veoki ökonoomse kasutamise koolitus.

Veok on töövahend ja liikumisel üks suurimaid kulutusi on kütus, aga mitte ainult. Kulutused on ka kuluosadel näit piduriklotsid, rehvid, mootor jne. Ülaltooduga seoses on DAF Trucks N.V. loonud spetsiaalse koolituse DAF Ecodrive, mis on mõeldud veokijuhtidele, kelle oskused mõjutavad märkimisväärselt ettevõtete tulemusi nii maine, kliendirahulolu, kasumlikuse ja kui ka ohutuse seisukohast.

DAF Ecodrive koolitus tegeleb praktiliste teemadega, mis võimaldavad maksimeerida sõiduki tootlikust vähendades kulusid. Koolituse põhielemendid käsitlevad kütusekulu vähendamist, seisakuaegade minimeerimist seoses veoauto kulumisega ning autojuhi ja veose ohutuse suurendamist

Koolituse sisu ja ajakava


Meie poolt pakutav veoautode ökonoomse kasutamise koolitus hõlmab kõike, mis kuluda saab.

Teemad

 • Kütusekulu (mootori pöörete ja väände efektiivne kasutamine). Mootor on pidevas arengus. DAF otsib just kõige täpsemat ja efektiivsemat koormatud veoauto vedamiseks mõeldud mootori seadet. See on leitud, aga samas peab veokijuht teadma, kuidas neid võimalusi kasutada. Erinevused on tekkinud läbi arengute ja veoauto, millega sõideti näiteks aasta-kaks tagasi, soovis teistsugust lähenemist.
 • Pidurid. Pidurite kasutamine mõjub otseselt kütusele (peale aeglustamist on jälle vaja kiirendada). Pidurdamiste valik ja mittevajalike aeglustamiste vältimine. Kindlasti lisapidurdussüsteemide kasutamine, mille käigus ei kulu sõidupidurid.
 • Rehvid. Rehvide jälgimine (rehvirõhud jne). Madal rehvirõhk on otseselt kütusekulu tõstja. Samas kõrge rehvirõhk on veoauto ja rehvikulu läbi rikete. Näiteks käiguosa kiirem kulumine ebatasasel teel jne.
 • Aerodünaamika. Võib tunduda, et tuulesuunajatel on väike tähtsus, aga tegelikkuses võib valesti reguleeritud spoiler või valesti paigaldatud/lisaks paigaldatud lisatarvik, tõsta kütusekulu kuni 5%. Näiteks lisana paigaldatud valgustite paigaldamisel sõidusuunas võib kütusekulu tõusta 3%.
 • Sõidukiirus. Otseselt seotud aerodünaamikaga. DAF XL kabiini ristlõige on 10 m2. Mida suurem on kiirus, seda suurem on õhuvoolude vastujõud.
 • Lisatarvikute kasutamine. Näiteks püsikiirusehoidja. Olid ajad, kui räägiti, et professionaalne juht on võimeline alati püsikiirusehoidja nn ökonoomsuses üle sõitma. Tänapäeval veoautodele pakutav ennetav püsikiirusehoidja koos ennetava käiguvahetusega, mis võtab arvesse veoauto asukohta, võimaldavad juhil ja ettevõtjal muuta elu rõõmsamaks läbi ökonoomsuse!
 • Ohutus ja ohutu liiklemine. See teema hõlmab kõike, mis teeb veoauto kasutamise ohutuks. Ohutul liiklemisel ei teki töödes ootamatuid ajakadusid tänu kindlustusjuhtumitele jne. Samas on otsene kütuse kokkuhoid, kui koorem on õigesti paigaldatud ja ohutult kinnitatud.
 • Muud ettevõtega seotud erisused. Näiteks töö spetsiifika ja asukoht. Metsavedudel on kindlasti paljud erisused võrreldes maanteetranspordiga. Jne

Kõikides antud punktides lähenetakse koolitusel veoauto, töökeskkonna ja ettevõtja soovidest lähtuvalt. Alati pakume koolituse raames ka lisaväärtust omapoolsete ettepanekutega.

Koolituse kestus on keskmiselt 5-8 tundi. Koolitusel saab osaleda max 6 juhti. Väiksem juhtide arv tõstab personaalset lähenemist ja kvaliteeti. Koolitus on efektiivne, kui kasutatakse koolituse tellinud ettevõtte koormatut veokit.  Koolituse raames selgitatakse puudused ja kõrvaldatakse need. Eelnevalt kogutakse kokku kõik vajaminevad andmed ettevõtjalt ( veoauto, töö eripära, töö asukoht, juhtide erisused jne). Peale analüüsi tehakse pakkumine.

Koolituspäeva kava

 • Testisõit. Etteantud marsruudil (kuni 60 km) sõidetakse kõikide juhtidega individuaalselt. Antud testisõidul saadakse infot juhi autokasutuse oskusest. Järgnevaks analüüsiks võetakse aluseks  keskmine kiirus ja kütusekulu! Ajakulu keskmiselt kuni 3 tundi.
 • Teooria. Läbitakse kõik eelpool lahti kirjutatud teemad 1-9. Ajakulu keskmiselt kuni 3 tundi.
 • Lõuna. Ajakulu keskmiselt kuni  0.5 tundi.
 • Testisõit. Läbitakse eelnev marsruut sama veoautoga. Juht on roolis ja sõitmine toimub juhendaja juhtimisel. Selles sõidus toimub kinnistamine ja juht ise saavutab soovitud tulemuse.  Ajakulu keskmiselt kuni 3 tundi.

Tulemus

Tulemuseks on juhi teadmiste värskendamine ja uuendamine. Reaalselt suureneb keskmine kiirus ja väheneb keskmine kütusekulu. Seda juhi enda sõidu läbi! Tagasiside küsitakse keskmiselt 14 päeva pärast nii veokijuhilt kui ettevõtjalt. Samuti kontrollitakse koolituse tellinud ettevõtte veoautodel andmete kuvamist (kütus, kiirus jne) antud 14 päeva jooksul (tuleb täita kontroll-lehte 14 päeva jooksul).

Hinnakiri (kui lepingus pole märgitud teisiti)

 • DAF veoki ökonoomse kasutamise koolitus grupis- hind ühele juhile 65 €.
 • DAF veoki ökonoomse kasutamise koolitus töökeskkonnas-  hind ühele juhile 100 €.
 • DAF veokijuhi aastane nõustamine ja võimalusel koolitajapoolne jälgimine-  hind üheks aastaks 100 €. Juhul, kui koolituse alguspunkt ei asu ühes neljast meie keskusest, siis lisandub koolituse hinnale transpordikulu  0,20 €/km.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks!