Vesinik

DAFi filosoofia kohaselt peame uurima kõiki tehnoloogiaid maanteetranspordi CO₂ heite vähendamise teel. Lisaks elektriveokitele, mida me juba täna toodame, ja arendamisel olevatele hübriidveokitele, võib vesiniktehnoloogiast saada väga huvitav tulevikuvõimalus.

  • Huvitav variant tulevikuks

Veoautode käitamine vesinikuga

Vesinik on kindlasti keskpikas ja pikas perspektiivis veoautode jõuallikaks. Tegelikult on kaks erinevat võimalust. Mõlemal juhul on rohelise vesiniku kasutamisel võimalik CO₂ heitkoguseid 100% vähendada.

Kütuseelemenditehnoloogia katsetamine

Kui tahame vesinikutehnoloogiaga tulevikus tõelist läbimurret saavutada, on oluline, et esimesed sammud astutaks kohe. Täpselt seda me teemegi. DAF-i emaettevõte PACCAR on koos Toyota ja Shelliga alustanud Los Angelese sadamas ulatuslikke katsetusi keeruka kütuseelemenditehnoloogiaga vesinikkütusega veokitega.

Vesiniku-sisepõlemismootori arendamine ja katsetamine

Samal ajal kui PACCAR katsetab kütuseelementide tehnoloogiat, töötab DAF välja vesinikul töötavat sisepõlemismootorit. Võrreldes vesinik-kütuseelemendiga on sisepõlemismootori lahendusel teised võimalused – kaob vajadus suure energiasalvestussüsteemi ehk akupakkide järele. Eelisteks on ka väiksem jahutusvajadus ja madalam tundlikkus vesiniku puhtuse suhtes.

Vesiniku kasutamine kütusena tähendab, et paljudes piirkondades saab kasutada olemasolevat jaotusvõrku: alates rohelisest elektrienergia tootmisest kuni selle kohani, kus seda vajatakse. Lisaks ei tohiks unustada, et meil Euroopas on laialdased teadmised ja põhjalik tootmisjalajälg sisepõlemismootorite tehnoloogias. Euroopa veoautotööstus on ühiselt väljendanud eesmärki hoiduda alates 2040. aastast oma tarbesõidukites fossiilkütuste kasutamisest. Vesinikutehnoloogiaga pakub sisepõlemismootor endiselt tohutut potentsiaali edasiseks tulevikuks, eriti raskeveokite puhul pikamaatranspordi segmendis.

Veoauto innovatsiooniauhind “2022 Truck Innovation Award”

Uue põlvkonna DAF veokite kasutuselevõtuga on meil täielik ja väga energiasäästlik platvorm alternatiivsete energiakandjate ja jõuülekande uute põlvkondade jaoks. Suurepärane näide on uus vesinik-sisepõlemismootoriga innovatsiooniveok DAF XF H₂, mis on pälvinud Euroopa 2022. aasta veoautode innovatsiooniauhinna.

Veoautode innovatsiooniauhind on Rahvusvahelise Aasta Veoautode (IToY) žürii algatus ja sellega tunnustatakse uusi paljutõotavaid tehnoloogilisi arenguid, millel võib olla oluline roll tarbesõidukite sektori jätkusuutlikus tulevikus.