Üldkaubavedu

Üldist jaotusvedu on enamikul juhtudel mitmete kaubasaadetiste vedu samal transpordimarsruudil. Üldkauba jaotusveosegmentides kasutatkse mitmesuguseid erinevat tüüpi sõidukeid, mis sõltuvad suurel määral veose omadustest ja transpordietapist logistilises ahelas.

Jaotusvedu võib olla jagatud nt:

  • tooraine või pooltooted, mis transporditakse ühest tehasest teise edasiseks töötlemiseks
  • tehasest suuremasse jaotuskeskusesse viidud konsolideeritud kaubad
  • täiskoormad suurematele riiklike võrgustikega ettevõtetele (nt supermarketid)

Et täita kliendi kriitilisi nõudmisi, mis sõltuvad tugevalt konkreetsest transpordiliigist, pakub DAF laia valikut sõidukeid, mis on mõeldud erinevatele jaotusvedude liikidele.

Soovituslikud mudelid