Kanalisatsioonipesu veokid

Kanalisatsioonipesuveok  on spetsiaalne paakauto, mis suudab saastunud vett  kanalisatsioonitorudest ja  reoveekoguritest) välja imeda, torusid ning paake puhta veega kõrgsurvepesuriga pesta ning viia saastunud vee sobivasse jäätmekäitluskohta.

Olenevalt paagi mahust ja seega ka täismassist, on veokiteks 2-, 3- ja 4-teljelised raamveokid.

Soovituslikud mudelid