Üldkauba vedu

Üldine pikamaavedu ehk kaugvedu tähendab saadetisi ilma vahepeatusteta mööda rahvusvahelist teedevõrku. Kaugveosegmentides kasutatakse mitmesuguseid eri tüüpi sõidukeid, tingituna veose omadustest (mass, suurus, jaotatavus jne) ja transpordietapist logistilises ahelas.

Transport võib olla jagatud nt:

  • tooraine või pooltooted, mis transporditakse ühest tehasest teise edasiseks töötlemiseks
  • tehasest suuremasse jaotuskeskusesse viidud konsolideeritud kaubad
  • täiskoormad suurematele rahvusvaheliste võrgustikega ettevõtetele

Et täita kliendi kriitilisi nõudmisi, mis sõltuvad tugevalt konkreetsest transpordiliigist, pakub DAF laia valikut sõidukeid, mis on mõeldud erinevatele pikamaavedude liikidele.

  • 1772x995_XF_SSC_FTG3950_met_trailer0003_tcm5-23824_w1138
  • DAF-Calender-DAF-XF-plus-FT-4x2-PACCAR-MX-13-2021129
  • XF FTP_tcm5-23780_w1138
  • 04-New-Generation-DAF-XGplus-480

Soovituslikud mudelid