Vedelike ja gaaside vedu

Gaasiliste ja vedelate (sealhulgas ohtlike) kaupade veoks kasutatakse tsisternautosid.

Pikamaa tsisterntranspordi alla käivad igasugused kütused, kemikaalid ja toorained.

Ohtlikud vedelikud või gaasid on ained, mis võivad kahjustada inimesi, teisi elusorganisme, vara või keskkonda. Nende kaupade transportimine nõuab erieeskirju, et vältida juhtumeid, mis võivad ohustada avalikku turvalisust või kahjustada keskkonda. Samal ajal tuleks eeskirjad kujundada nii, et need ei takistaks ohtlike kaupade liikumist, välja arvatud need, mis on liiga ohtlikud, et neid transportida. Seetõttu on eeskirjade eesmärk muuta transport teostatavaks ja ohutuks, vähendades riske miinimumini.

Varustustega nagu AEBS, ACC, FCW ning VSC; on DAF-il nende erinõuete täitmiseks õiged tööriistad.

Saadaval on lai valik DAF sõidukeid, mis vastavad tsistern-pikamaatranspordi erivajadustele.

Soovituslikud mudelid